UPV-EHUko 30 irakasleren adierazpena Irrati lehiaketen inguruan- Declaración de 30 Profesores/as UPV-EHU sobre concursos FM

IRRATI-MAIZTASUNEN LEHIAKETAK EUSKADIKO AUTONOMI ETA NAFARROAKO FORU ERKIDEGOETAN

 1. Osoko zerbitzuetako eta izaera sozialeko komunitate moderno, autozentratu eta elebidunetatik urrun daude Euskadiko Autonomi Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko sistema komunikatiboak .

2. Euskadiko Autonomi Erkidegoko Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko (2011-11-8-11) eta Nafarroako Foru Erkidegoko Ikus-entzunezko Komunikazioaren Zerbitzuei buruzko (2012-1-25) dekretu berriek (25-1-2012), ordea, ez dute bide horretan laguntzen, eta erantsitako mehatxuak dira.

Dekretu horietan oinarrituta, EAEn (2012-2-28) eta Nafarroan (2012-2-22ko Foru Ordena) irrati-maiztasunak esleitzeko deituriko lehiaketetako erabakiek aniztasunean eta hizkuntza-normalizazioan izan ditzaketen ondorio kaltegarriez kezkaturik gaude.

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzari zein Nafarroako Gobernuari zera eskatzen diogu:

-     Aniztasuna bermatzearen alde, lehiaketan aurkeztu diren irrati sozialei lizentziak esleitu dakizkien, baita aurkeztu ez diren edo aukerarik izan ez duten irratiak ere babes daitezen irrati komunitario gisa,

-      Hizkuntza normalizazioaren alde, euskarazko edo ele biko emanaldirik bazter ez dadin, eta lizentzia-erreserba bat gorde dadin etorkizuneko lehiaketetan banatzeko, euskarazko edo ele biko operadoreei emandako lizentzia-kopurua lizentzia guztien eren bat baino gehiago ez badira.

  1. Euskadiko Autonomi Erkidegoko sistema komunikatiboaren arautze orokor bat bultzatzeko “Ikus-entzunezko komunikazioaren euskal legea” egitearen eta guztiz zaharkiturik dagoen 1982ko “EITBko Legearen” erreforma sakon baten aldekoak gara. Helburu horretan, alderdi politikoen, eragin sozialen eta komunikazioren hiru sektoreen (publiko, pribatu eta komunitarioa) parte-hartzea jasoko duen jendarte-debatea beharrezkotzat jotzen dugu, baita  ere gai honen eztabaida hurrengo hauteskunde autonomikoetan .

 EHUko irakasleen sinadurak:

Agirreazaldegi Teresa, Amezaga Josu, Arana Edorta, Azpillaga Patxi, Basterretxea Joxe Inazio, Elexgarai Jon Imanol, Fernández Astobiza Itxaso, Fernández Ostolaza Iñigo, Fresneda Iratxe, Ganzabal Maria, García Ureta Irene, González Abrisketa Marian, Gutierrez Arantza, Idoiaga Jose Vicente, Larrañaga Jotxo, Lasagabaster Iñaki, Lazkano Iñigo, Martín Sabaris Rosa M., Martínez de Albeniz  Iñaki, Miguel Juan Carlos (de), Narbaiza Beatriz, Pastor Jose María, Peñafiel Carmen, Pozas Víctor, Ramírez de la Piscina Txema, Toral Gotzon, Xamardo Nicolás, Zabaleta Iñaki, Zalbidea Begoña, Zallo Ramón.

CONCURSOS DE FRECUENCIAS FM EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y FORAL DE NAVARRA

1. Los sistemas comunicativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral de Navarra están muy alejados de las necesidades comunicativas de unas comunidades modernas, de espíritu social, con servicios integrales, autocentradas y bilingües.

2. Los más recientes Decretos sobre la Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Euskadi (8-11-2011) y sobre los Servicios de Comunicación Audiovisual en la Comunidad Foral de Navarra (25-1-2012) no son una ayuda al respecto sino una amenaza añadida.

Estamos alarmados por las posibles consecuencias negativas que para el pluralismo y la normalización lingüística  pueden tener los inminentes fallos de los concursos de licencias de radio en FM convocados en la CAE (28-2-2012) y en la Comunidad Foral de Navarra (Orden Foral de 22-2-2012), en base respectivamente  a esos decretos.

 Por ello instamos al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra a que:

-en beneficio del pluralismo se habilite con licencias a las radios comunitarias y sociales que se hayan presentado a concurso, a la vez que se ampara como radios comunitarias a las que no lo hayan hecho o podido hacer;

-en favor de la normalización lingüística no se desestime ninguna solicitud de licencia de emisión en euskera, e incluso bilingüe, y se mantenga una reserva de licencias para futuros concursos en caso de que las asignaciones de licencias a operadores en euskera o bilingües no superen un tercio del total de licencias.

  1. Para una regulación general del sistema comunicativo somos partidarios, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de elaborar una “Ley vasca de comunicación audiovisual”,  así como de una reforma en profundidad de la obsoleta “Ley de EITB” de 1982. Para ello es necesario impulsar un debate social que incluya a partidos políticos, agentes sociales y a los tres sectores de la comunicación (público, privado y comunitario) y se deje oir la temática en ocasión de las próximas elecciones autonómicas.

Firman 30 docentes universitarios especializados en comunicación o cultura de los Departamentos de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Derecho y Sociología de la UPV-EHU

Agirreazaldegi Teresa, Amezaga Josu, Arana Edorta, Azpillaga Patxi, Basterretxea Joxe Inazio, Elexgarai Jon Imanol, Fernández Astobiza Itxaso, Fernández Ostolaza Iñigo, Fresneda Iratxe, Ganzabal Maria, García Ureta Irene, González Abrisketa Marian, Gutierrez Arantza, Idoiaga Jose Vicente, Larrañaga Jotxo, Lasagabaster Iñaki, Lazkano Iñigo, Martín Sabaris Rosa M., Martínez de Albeniz  Iñaki, Miguel Juan Carlos (de), Narbaiza Beatriz, Pastor Jose María, Peñafiel Carmen, Pozas Víctor, Ramírez de la Piscina Txema, Toral Gotzon, Xamardo Nicolás, Zabaleta Iñaki, Zalbidea Begoña, Zallo Ramón.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>